Oferta

Biuro księgowe Wawrysiuk S.C. Lublin

Analizując możliwości, zakres działalności gospodarczej i oczekiwania pomagamy dobrać formę prawną działalności gospodarczej (działalność osoby fizycznej, spółki cywilnej, partnerskiej, jawnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej czy stowarzyszenia). Przygotowujemy komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania działalności gospodarczej (umowy spółki, umowy najmu, druki do KRS, druki o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ZUS itp.).

  • W zależności od wybranej formy opodatkowania przygotowujemy komplet dokumentów do rejestracji w Urzędzie Skarbowym.
  • Sporządzamy wnioski kredytowe w zakresie rachunkowym oraz kompletujemy dokumenty do wniosków.
  • Sporządzamy sprawozdania do GUS.
  • Występujemy w imieniu klientów biura do Urzędów Skarbowych i ZUS z podaniami o niezaleganiu.
  • Przygotowujemy przelewy z tyt. płatności publiczno – prawnych tj. US, ZUS.

Prowadzimy szeroko rozumiane doradztwo w zakresie księgowym, podatkowym oraz kadrowo – płacowym. Przy zawieraniu umowy przyjmujemy od Państwa pełnomocnictwo. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy Państwa przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Oferujemy pakiety Wirtualnego Biura z pełną obsługą sekretariatu.

Pomagamy w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania w zależności od indywidualnych warunków .

W ramach podejmowanej współpracy zawieramy partnerską umowę o współpracy.