Prowadzenie ksiąg podatkowych

Oferujemy:

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ewidencja przychodów (ryczałt),
  • rejestr VAT,
  • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7L, PIT-5, PIT-5L,
  • ewidencja środków trwałych oraz niematerialnych i prawnych.