Usługi kadrowo-płacowe

Oferujemy:

  • sporządzanie projektów umów o pracę , umów cywilno – prawnych (zlecenia , o dzieło ) na podstawie otrzymanych informacji od pracodawcy;
  • sporządzanie rachunków rozliczeniowych do umów cywilno – prawnych;
  • sporządzanie list płac pracowników oraz dokumentacji płacowej;
  • sporządzanie raportów i deklaracji ZUS oraz przekaz elektroniczny;
  • sporządzanie rocznych informacji (PIT-11/8B, PIT-40);
  • prowadzenie akt osobowych, kart wynagrodzeń i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy;
  • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS;
  • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników;