Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe stanowią uzupełnienie pakietów usług, oferowanych jako nasza podstawowa propozycja. Za ich pomocą, mogą Państwo modyfikować zamówione zestawy tak, aby w sposób optymalny spełniały one potrzeby prowadzonej działalności. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skomponowali Państwo własny pakiet.

  • Otwieranie i skanowanie korespondencji – uzupełnienie pakiety siedziba firmy o wygodną metodę otrzymywania przesyłek listowych za pomocą poczty elektronicznej;
  • Przekierowanie korespondencji przychodzącej – usługa ta gwarantuje, że każda przesyłka zaadresowana do Państwa firmy, najpóźniej następnego dnia roboczego zostanie przesłana na Państwa adres bez otwierania przez pracowników naszej firmy. (opłaty: 30 zł – miesięczny abonament za usługę + opłaty kurierskie);
  • Własny numer stacjonarny – w ramach tej usługi udostępniamy Państwu na wyłączność stacjonarny numer telefonu z ustawionym przekierowaniem rozmów na wskazany przez Państwa zewnętrzny numer telefonu. (opłata: 30 zł – miesięczny abonament za usługę + opłaty za przekierowane rozmowy rozliczane wg cennika operatora);
  • Obsługa numeru stacjonarnego – w ramach obsługi numeru stacjonarnego udostępniamy Państwu na wyłączność stacjonarny numer telefonu oraz zapewniamy obsługę połączeń przychodzących na ten numer w sposób ustalony indywidualnie z Klientem. (opłata 100 zł. – miesięczny abonament za usługę obejmujący do 30 połączeń w okresie rozliczeniowym.);
  • Fax – w ramach tej usługi udostępniamy Państwu na wyłączność numer faksu. Wszystkie faksy wysłane pod ten numer zostaną automatycznie przekazane na Państwa skrzynkę poczty e-mail. (opłata: 20 zł – miesięczny abonament za usługę);
  • Wynajem sali konferencyjnej  – 30 zł/h;
  • Obsługa korespondencji wychodzącej – opłaty: 30 zł – miesięczny abonament za usługę, obejmujący wysłanie do 15 przesyłek lub do 60 stron w miesiącu + opłaty kurierskie. Po przekroczeniu limitów wynikających z usługi korespondencji wychodzącej naliczamy dodatkowe opłaty w wysokości 2 zł + opłaty kurierskie;
  • Obsługa numeru stacjonarnego – opłata pobierana za obsługę dodatkowych połączeń po przekroczeniu limitów wynikających z wykupionego pakiety. 2 zł/ połączenie;
  • Powiadomienie sms-em o przesyłkach – 1 zł/wiadomość.